MOBING PRI DELU - PREPOZNAJTE IN UKREPAJTE!

Kdaj?Kje?
17. in 18. oktober 2024Planet GV, Likozarjeva 3, Ljubljana

CERTIFICIRANO IZOBRAŽEVANJE

350+ MOBING ZAUPNIKOV

PRIMERI IZ PRAKSE

IZPIT

Mobing na delovnem mestu: ključni koraki za njegovo preprečevanje in obvladovanje

Mobing v službi ogroža zdravje in produktivno delovno okolje

Mobing v službi, pojav, ki postaja v sodobni družbi žal vedno pogostejši, predstavlja resno težavo, ki zelo vpliva na celotno vzdušje, ter zdravo in produktivno delovno okolje. Šikaniranje, trpinčenje ali diskriminacija na delovnem mestu ne škodi le posameznikom, temveč pomembno vpliva na splošno učinkovitost in psihofizično zdravje zaposlenih in s tem celotne organizacije.

Mobing na delovnem mestu in vloga izobraževanja

Za učinkovito preprečevanje in odpravljanje mobinga na delovnem mestu je ključnega pomena izobraževanje in ozaveščanje. Naš dnevodnevni program je namenjen seznanjanju s strategijami in ukrepi za boj proti mobingu v službi, ter preprečevanju šikaniranja, trpinčenja in diskriminacije na delovnem mestu.

Vloga delodajalca pri preprečevanju mobinga

Delodajalci imajo odgovornost, da sprejmejo učinkovite ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje mobinga na delovnem mestu, vključno z nasiljem, trpinčenjem, nadlegovanjem in drugimi oblikami psihosocialnega tveganja. Napredne organizacije imajo opredeljeno vlogo MOBING ZAUPNIKA, ki služi kot osrednja točka za obravnavanje vseh vprašanj v zvezi z mobingom na delovnem mestu.

Kako se spopasti z mobingom v službi

Naše izobraževanje se osredotoča na prepoznavanje zgodnjih znakov mobinga na delovnem mestu, razvijanje učinkovitih strategij za njegovo preprečevanje in obvladovanje ter vzpostavljanje okolja, v katerem se delavci počutijo varne in spoštovane. Udeleženci bodo pridobili znanje in veščine, potrebne za učinkovito soočanje z mobingom v službi.

Prijavite se na izobraževanje

Obrnite se na nas za več informacij o tem, kako lahko vaša organizacija postane proaktivna v boju proti mobingu na delovnem mestu. Obiščite našo spletno stran ali nas kontaktirajte za več informacij o naših izobraževalnih programih in vlogi MOBING ZAUPNIKA. Naš program je namenjen vsem, ki se želijo opremiti z znanji in veščinami za učinkovito obvladovanje mobinga in ustvarjanje boljšega delovnega okolja.

TERMINI V LETU 2024

15. in 16. februar

4. in 5. junij

17. in 18. oktober

Na spletni strani se lahko prijavite na naslednjo izvedbo. Za prijavo na ostale izvedbe nam pišite na DELAVNICE@PLANETGV.SI

Ali imate tudi vi že usposobljenega zaupnika v vaši organizaciji?

Ste se že srečali z mobingom na delovnem mestu?

Mobing, šikaniranje, trpinčenje, diskriminacija

Učinkoviti načini obvladovanja mobinga na delovnem mestu

Biti žrtev mobinga, šikaniranja ali trpinčenja na delovnem mestu je težka izkušnja, ki zahteva dosledno ukrepanje. Mobing v službi lahko vključuje diskriminacijo, verbalno nasilje ali druge oblike psihičnega pritiska. Tukaj je nekaj strategij, kako se lahko kot žrtev mobinga odzovete na profesionalen način.

 1. Izogibajte se neproduktivnim razpravam. Ko postanete tarča mobinga, se izogibajte zapletanju v resne razprave. Napadalec običajno spremeni temo, ko se sooči z ugovorom, kar lahko pripelje do dodatne zmede in konflikta.
 1. Uporabljajte tehniko zrcaljenja. Namesto, da se zagovarjate, uporabite tehniko zrcaljenja. Zastavite vprašanja, kot so: »Ali prav razumem, da misliš to in to?« ali »Ne vem, če sem te pravilno razumel, ali mi lahko pojasniš, kaj misliš s tem?«. To vam omogoča, da ohranite nadzor nad situacijo in preprečite manipulacijo.
 1. Uporabljajte nevtralne odgovore. Odzivajte se z nevtralnimi odgovori, kot so: »Zanimivo«, »Česa ne poveš?«, »Lepa reč.«. S tem preprečujete nadaljnje negativne interakcije in zmanjšate možnost za konflikt.
 1. Uporabite humor za nevtralizacijo neprijetnih pripomb. Humor je močno orodje za nevtralizacijo neprimernih pripomb. Na pripombe kot so: »Tak sem že od rojstva« ali »Kot vedno imaš tudi sedaj prav«, odgovorite z lahkotnostjo, kar lahko zmanjša napetost in pomaga obvladati situacijo.

Pomen ozaveščenosti in ukrepanja

V času, ko je mobing na delovnem mestu žal pogost pojav, je ključno, da se kot zaposleni zavedate, kako se lahko učinkovito in dostojanstveno spopadete s tem problemom. Obvladovanje teh situacij zahteva jasno razumevanje lastnih pravic, moči dobre komunikacije in zavedanje, da niste sami v tej situaciji. Pomembno je, da organizacije spodbujajo kulturo spoštovanja in enakosti, kjer je diskriminacija, šikaniranje in trpinčenje nesprejemljivo.

Kako učinkovito ravnati, če ste priča mobinga na delovnem mestu

 • Moralna dolžnost in odgovornost pri opažanju mobinga. Ko ste priča mobingu v službi, ne smete ostati tiho. Vaša moralna dolžnost je, da ukrepate in informirate druge o dogajanju. To ni le vprašanje etike, ampak tudi zaščite delovnega okolja pred škodljivimi vplivi šikaniranja in trpinčenja.
 • Prošnja za posredovanje in dokumentiranje opažanj. Če ste priča mobingu, je ključno, da prosite za posredovanje nadrejenih ali MOBING ZAUPNIKA. Dokumentirajte vse incidente, ki ste jim priča, vključno s časom, krajem in vpletenimi osebami. To bo služilo kot dragocen dokaz, če bo potrebno ukrepanje.
 • Zaščita žrtve in preprečevanje izolacije. Ena izmed vaših prvih nalog je zaščita žrtve. Pomembno je, da žrtvi mobinga nudite podporo, vendar pazite, da jo s tem ne izolirate od ostalih sodelavcev. Spodbujajte žrtev, da se izrazi in poišče pomoč.
 • Spodbujanje odkrite in zdrave komunikacije. Odkrita in zdrava komunikacija je ključna za preprečevanje mobinga v službi. Spodbujajte komunikacijo med sodelavci in ustvarjajte ozračje zaupanja in podpore. Timsko delo je pomembno orodje proti diskriminaciji in šikaniranju na delovnem mestu.
 • Soočanje s mobingom za boljše delovno okolje. Vaša aktivna vloga pri soočanju z mobingom na delovnem mestu prispeva k ustvarjanju boljšega in varnejšega delovnega okolja. Ne dovolite, da bi šikaniranje, trpinčenje ali diskriminacija postala del vaše delovne kulture. Z aktivnim pristopom in odločnim ukrepanjem lahko vsi prispevamo k zmanjšanju mobinga in izboljšanju kakovosti delovnega življenja.

Samorefleksija: ali morda nevede prispevate k mobingu na delovnem mestu?

Prepoznavanje lastnih vedenj, ki lahko vodijo do šikaniranja in trpinčenja

V procesu preprečevanja mobinga v službi je ključnega pomena, da ne samo prepoznavamo toksična vedenja pri drugih, ampak tudi samokritično preučimo svoje obnašanje. Vprašajte se:

 • Ali obrekujete za hrbtom? Raznašanje govoric ali obrekovanje sodelavcev ustvarja neprijazno in zastrupljeno delovno okolje. To lahko privede do diskriminacije in šikaniranja na delovnem mestu.
 • Ali podžigate nesoglasja? Netenje prepirev ali spodbujanje nesoglasij med sodelavci lahko ustvari delovno okolje, kjer prevladujejo konflikti in nezaupanje.
 • Ali izražate dvom v kompetence sodelavcev? Javno izražanje dvoma v sposobnosti sodelavcev lahko povzroči njihovo ponižanje in občutek nekompetentnosti, kar je oblika mobinga.
 • Ali naglas razglašate napake sodelavcev? Poudarjanje napak sodelavcev v prisotnosti drugih lahko vodi do njihovega trpinčenja in šikaniranja.
 • Ali ponižujete in sramotite druge? Tudi če mislite, da so vaša dejanja zgolj šaljiva, lahko poniževanje in sramotenje sodelavcev povzroči resne psihične posledice in spada pod mobing na delovnem mestu.
 • Ali se norčujete in trosite neprimerne šale? Norčevanje iz sodelavcev ali širjenje neprimernih šal lahko vodi do diskriminacije in trpinčenja, še posebej, če so te šale usmerjene na osebne ali kulturne lastnosti posameznikov.

Zakaj je pomembno prepoznati lastno vlogo v mobingu?

Vsak posameznik v organizaciji ima odgovornost, da prispeva k pozitivnemu in spoštljivemu delovnemu okolju. Prepoznavanje in odpravljanje lastnih vedenj, ki bi lahko prispevala k mobingu, je ključni korak k ustvarjanju bolj zdravega, bolj vključujočega in bolj produktivnega delovnega prostora. Z zavedanjem lastnih dejanj in njihovega vpliva na druge, lahko vsak prispeva k preprečevanju šikaniranja, trpinčenja in diskriminacije na delovnem mestu.

Kaj lahko storite, če prepoznate te vedenjske vzorce?

Če prepoznate, da bi vaše vedenje lahko prispevalo k negativnemu vzdušju na delovnem mestu, je pomembno, da se zavzamete za spremembo. To lahko vključuje iskanje pomoči pri coachingu, udeležbo na delavnicah o komunikacijskih veščinah ali preprosto večjo zavest o vplivu vaših besed in dejanj na kolege. Pomembno je, da nenehno delate na izboljšanju svojih medosebnih odnosov in prispevate k zdravemu delovnemu okolju.

Zaradi zagotavljanja kakovosti in interaktivnega dela je število mest omejeno.

Kdo se lahko udeleži programa?

Program je namenjen vsem, ki so zainteresirani za prepoznavanje in preprečevanje mobinga na delovnem mestu. Posebej koristen je za tiste v organizacijah, ki že imajo usposobljenega MOBING ZAUPNIKA ali pa so v procesu njegovega imenovanja. Program je primeren tudi za HR strokovnjake, vodje timov, pravnike in vse zaposlene, ki se želijo opremiti z znanjem in veščinami za učinkovito prepoznavanje in ukrepanje proti šikaniranju, trpinčenju in diskriminaciji v službi.

Kako poteka izpit in kaj vključuje?

Izpit za pridobitev certifikata MOBING ZAUPNIK obsega dva dela: teoretično preverjanje znanja skozi test in praktično preverjanje skozi vodenje pogovorov. Uspešno opravljen izpit daje udeležencem certifikat, ki potrjuje njihovo usposobljenost za ravnanje z mobingom na delovnem mestu.

Ali so za udeležbo na izobraževanju potrebni posebni predpogoji?

Za udeležbo na tem izobraževanju ni posebnih predpogojev. Program je odprt za vse, ki želijo pridobiti znanja in veščine za boj proti mobingu, ne glede na njihovo predhodno izobrazbo ali izkušnje.

Pogoji za pridobitev certifikata MOBING ZAUPNIK

Pogoj za pridobitev certifikata MOBING ZAUPNIK je uspešno opravljeno preverjanje znanja, ki vključuje tako teoretični test kot praktično preverjanje veščin. Ta proces zagotavlja, da so vsi certificirani zaupniki ustrezno usposobljeni za prepoznavanje, naslavljanje in preprečevanje mobinga.

Kako program obravnava specifične primere šikaniranja in trpinčenja?

Program podrobno obravnava specifične primere šikaniranja in trpinčenja, s poudarkom na prepoznavanju znakov, vzorcev in dinamike teh dejanj. Udeleženci se učijo o različnih oblikah šikaniranja in trpinčenja ter o strategijah za njihovo preprečevanje in obravnavanje.

Kakšne so strategije za obvladovanje diskriminacije na delovnem mestu v okviru programa?

Program vključuje razvoj in uporabo strategij za obvladovanje diskriminacije, vključno z izobraževanjem o zakonodaji in politikah, razvijanjem občutljivosti in razumevanja ter učenjem tehnik za obravnavanje in preprečevanje diskriminacije.

Kako program pomaga pri izgradnji kulture brez mobinga v organizacijah?

Program spodbuja izgradnjo kulture brez mobinga skozi izobraževanje, ozaveščanje in aktivno vključevanje zaposlenih. Poudarek je na ustvarjanju okolja, ki spodbuja odprtost, spoštovanje in varnost, ter preprečevanju vseh oblik negativnega vedenja.

Kakšne so metode za merjenje učinkovitosti ukrepov proti mobingu, ki se jih naučimo v programu?

Udeleženci se učijo metod za merjenje učinkovitosti ukrepov proti mobingu, kot so redni pregledi delovnega okolja, anonimne ankete zaposlenih, spremljanje primerov šikaniranja in trpinčenja ter analiza vzorcev in trendov.

Kako program obravnava psihološki vpliv mobinga na žrtve in celotno delovno okolje?

Program se osredotoča tudi na psihološki vpliv mobinga na žrtve in celotno delovno okolje. Vključuje teme kot so prepoznavanje in obravnava čustvenih in psihičnih posledic mobinga ter strategije za podporo žrtvam in njihovo rehabilitacijo.

Kakšne so vloge in odgovornosti MOBING ZAUPNIKA po pridobitvi certifikata?

Po pridobitvi certifikata MOBING ZAUPNIK, udeleženci prevzamejo vloge in odgovornosti, ki vključujejo svetovanje in podporo žrtvam mobinga, sodelovanje pri razvijanju politik in postopkov za preprečevanje mobinga, obveščanje in izobraževanje zaposlenih o mobingu ter delovanje kot mediator v primerih konfliktov.

Zakaj je ta program usposabljanja tako pomemben?

V času, ko so šikaniranje, trpinčenje in diskriminacija vse pogostejši izzivi na delovnih mestih, ta program zagotavlja ključna orodja in strategije za njihovo preprečevanje. Usposabljanje za MOBING ZAUPNIKA je korak k ustvarjanju varnega in zdravega delovnega okolja, kjer so vsi zaposleni spoštovani in zaščiteni.

Za več informacij in prijave obiščite www.planetgv.si ali pišite na izobrazevanje@planetgv.si. Ta program je vaša priložnost, da prispevate k bolj zdravemu in produktivnemu delovnemu okolju.

Kaj menijo tisti, ki so se izobraževanja že udeležili?