MOBING – PREPOZNAJTE IN UKREPAJTE!

Kdaj?Kje?
15. in 16. februar 2024Likozarjeva 3, Ljubljana

CERTIFICIRANO IZOBRAŽEVANJE

350+ MOBING ZAUPNIKOV

PRIMERI IZ PRAKSE

IZPIT

Mobing je pojav sodobne družbe, ki je žal vedno pogostejši.

Pri mobingu izgubljamo vsi, zato ga je treba dosledno preprečevati na več ravneh. Ukrepajte in se seznanite z ukrepi za boj proti mobingu ter preprečevanje mobinga na intenzivnem dvodnevnem izobraževanju.

Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. Večina organizacij je že sprejela ukrepe za boj proti mobingu in določila MOBING ZAUPNIKA.

TERMINI V LETU 2024:

15. in 16. februar

4. in 5. junij

17. in 18. oktober

Na spletni strani se lahko prijavite na naslednjo izvedbo. Za prijavo na ostale izvedbe nam pišite na DELAVNICE@PLANETGV.SI

Ali imate tudi vi že usposobljenega zaupnika v vaši organizaciji?

Ste se že srečali z mobingom na delovnem mestu?

Kako ravnati, če ste žrtev mobinga?

 • Ne pustite se zvabiti v resno razpravo o mobingu, saj napadalec praviloma spremeni temo, če ugovarjate kakšni njegovi trditvi.
 • Uporabljajte zrcaljenje namesto utemeljevanja, npr.: »Ali prav razumem, da misliš to in to?«, »Ne vem, če sem te pravilno razumel, ali mi lahko pojasniš, kaj misliš s tem?«
 • Uporabljajte nevtralne odgovore, denimo: »Zanimivo«, »Česa ne poveš?«, »Lepa reč.«
 • Neprimerne pripombe nevtralizirajte s humorjem: »Tak sem že od rojstva«, »Kot vedno imaš tudi sedaj prav.«

Kako ravnati, če ste priča mobinga?

 • Vaša moralna dolžnost je, da ukrepate in poveste še drugim, kaj se dogaja.
 • Prosite za posredovanje in pomoč in dokumentirajte svoja opažanja.
 • Po svojih močeh zaščitite žrtev, vendar je pri tem ne izolirajte od drugih.
 • Spodbujajte odkrito in zdravo komunikacijo ter pomagajte ustvariti timsko delo in zaupanje.

Pomislite, ali morda vi napadate.

 • Ali obrekujete za hrbtom in raznašate govorice?
 • Ali podžigate nesoglasja in netite prepire?
 • Ali izražate dvom v kompetence sodelavcev?
 • Ali naglas razglašate morebitne napake sodelavcev?
 • Ali ponižujete in sramotite druge in dajete vtis, da je to zgolj šala?
 • Ali se norčujete iz sodelavcev in na njihov račun trosite neprimerne šale?

Zaradi zagotavljanja kakovosti in interaktivnega dela je število mest omejeno.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem, ki želijo prepoznati mobing že v samem začetku in pravočasno ukrepati v preprečevanju razvoja. Večina organizacij je že sprejela ukrepe za preprečevanje mobinga in imajo že usposobljenega zaupnika v organizaciji.

Kako poteka izpit?

Izpit je sestavljen iz dveh delov: teoretično preverjanje znanja (test) in praktično preverjanje znanja (vodenje pogovorov). Na koncu izobraževanja vsi, ki uspešno prestanejo preverjanje prejmejo certifikat MOBING ZAUPNIK.

Kakšni so predpogoji za udeležbo na izobraževanju?

Za udeležbo na izobraževanju ni predpogojev in se ga lahko udeleži vsak.

Kakšni so pogoji za pridobitev »certifikata MOBING ZAUPNIK«?

Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno opravljeno preverjanje znanja.

Kaj menijo tisti, ki so se izobraževanja že udeležili?