• 8:30 - 9:00

  Sprejem in registracija

 • 9:00 - 10:30

  Kaj mobing je in kaj mobing ni

  Najpogostejše pojavne oblike psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu

 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 12:15

  Delo od doma ali na daljavo in tveganja za pojav mobinga

  Reševanje primerov mobinga – vaje

 • 12:15 - 12:45

  Odmor

 • 12:45 - 14:15

  Vzroki za nastanek mobinga

  Kako preprečevati mobing na ravni organizacije – sistemski model

 • 14:15 - 14:30

  Odmor

 • 14:30 - 16:00

  Delo zaupnika za preprečevanje mobinga skozi prizmo preventivne, svetovalne in formalne vloge

 • 8:45 - 9:00

  Sprejem udeležencev

 • 9:00 - 10:00

  Kviz in pisno preverjanje znanja

 • 10:00 - 10:15

  Odmor

 • 10:15 - 12:30

  Izpitne aktivnosti

 • 12:30 - 13:00

  Odmor

 • 13:00 - 15:00

  Izpitne aktivnosti in podelitev certifikatov

PREDAVATELJICA

dr. Danijela Brečko

Predavateljica, coach in svetovalka

Diplomirala je iz pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala s področja osebnostnega razvoja odraslih ter doktorirala s področja načrtovanja kariere. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program na IECD Bled.

Od leta 2010 vodi usposabljanja za zaupnike za preprečevanje mobinga. Svoje predavateljsko in trenersko delo povezuje z lastnimi raziskavami in je vpisana v nacionalni register raziskovalcev. Ves čas svoje kariere je spremljala in preučevala tujo strokovno literaturo, novosti ter nove usmeritve v stroki in jih uspešno prenašala v domače strokovne kroge v več kot 300 strokovnih člankih in razpravah za domače in tuje strokovne publikacije, pa tudi v knjižnih delih.