Opravljeni izpit vam prinaša certifikat Mobing zaupnik.

Posledice mobinga se ne kažejo le v slabšem zdravju in odpornosti ljudi, ampak tudi v slabih medsebojnih odnosih, razdiralnih konfliktih, neustrezni organizacijski klimi, nezadovoljstvu zaposlenih in s tem slabi učinkovitosti, ki nujno vodi do neuspešnosti organizacije in navsezadnje do neuspešne družbe.

Mobing je z vidika človekovega dostojanstva neetično ravnanje, z vidika organizacije pa škodljivo ravnanje, ki povzroča poslovno škodo.

Drugi dan usposabljanja je namenjen utrjevanju in preverjanju znanja. Skozi pisno preverjanje znanja, vodenje svetovalnega pogovora in skupinsko refleksijo utrdite usvojeno znanje ter pridobite certifikat MOBING ZAUPNIK.

Kar nekaj je takšnih dejanj, ki ne spadajo med mobing, vendar jih zaposleni največkrat zaradi nepoznavanja tega pojava pogosto subjektivno zaznavajo kot mobing. Mobing ni:

 • konflikt,
 • napačna ali nepravična odločitev nadrejenega,
 • delegiranje nalog, zahteva o boljši izvedbi nalog,
 • nerazpoloženje in slaba volja sodelavca ali vodje,
 • glasno izražanje nestrinjanja,
 • odpuščenje zaposlenih,
 • ne obveščanje posameznikov o nekaterih dogodkih v organizaciji,
 • čustveni izbruh.

"Izrednega pomena je kultura organizacije. Organizacijo pa ustvarjamo ljudje." (dr. Danijela Brečko)

Ključno vlogo v sistemu antimobinga v organizaciji imajo trije organi, ki bi jih bilo priporočljivo uvesti v vsaki organizaciji, njihove naloge in pristojnosti pa urediti v navedenih avtonomnih pravnih aktih:

 1. skupni odbor za reševanje problematike mobinga (skupni odbor za antimobing),
 2. mobing zaupnik,
 3. strokovna komisija za reševanje primerov mobinga.

Na izobraževanju boste spoznali:

 • Psihično in čustveno nasilje je pojav vse bolj tekmovalne družbe.
 • Statistika o psihičnem ter čustvenem nasilju v Sloveniji in po svetu.
 • Kaj je mobing in kaj ni – najpogostejše zmote o mobingu.
 • Mobing v času dela na daljavo.
 • Zakonodajalski okviri za preprečevanje mobinga v Sloveniji.
 • Pojavne oblike in razvojne stopnje mobinga na delovnem mestu.
 • Horizontalni in vertikalni mobing.
 • Medkulturne razlike in mobing.
 • Najpogostejše žrtve mobinga in najpogostejši izvajalci mobinga.
 • Posledice in odzivi žrtve mobinga (kako jo prepoznati).
 • Kako se kaže mobing v organizacijskem vedenju zaposlenih.
 • Cena psihičnega nasilja za organizacijo.
 • Oblike samopomoči in načini ukrepanja posameznika – kaj lahko svetujete žrtvi.
 • Oblike organizacijskih ukrepov.
 • Osebna kredibilnost v vlogi organizacijskega pooblaščenca.