Dr. Yuri Sidorovich

Vodilni partner in vodja področja forenzike za Deloittovo regijo Južna srednja Evropa (države nekdanje Jugoslavije)

Yuri ima preko 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, opravljanja svetovalnih storitev, povezanih s preprečevanjem pranja denarja, financiranja terorizma, podkupovanja in korupcije, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog in držav ter izvajanja notranjih in zunanjih revizij.

Yuri je za raznovrstne organizacije in podjetja vodil zapletene preiskave domnevnih prevar, ki so zajemale prevare v računovodskih izkazih, poneverjanje sredstev in kršitve fiduciarnih dolžnosti s strani posameznikov ali preko tajnega dogovarjanja. Kot odgovorni ali sodelujoči partner je bil vključen tudi v številne projekte, ki so se osredotočali na analizo in izračun gospodarske škode, pripravo strokovnih mnenj za lokalna in mednarodna sodišča in arbitražne organe, ter strankam pomagal obvladovati tveganja in skladnost s predpisanimi zahtevami za različne vrste finančnega kriminala, kot so pranje denarja, financiranje terorizma, prevare, podkupovanje in korupcija.

Yuri je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni strokovnjak za preprečevanje pranja denarja (CAMS), pooblaščeni višji vodilni revizor in višji vodilni izvajalec za ISO 37001 (sistemi vodenja za preprečevanje korupcije), preizkušeni notranji revizor (CIA), ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA) in pooblaščeni revizor v Sloveniji. Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja ter je član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Združenja preizkušenih strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja (ACAMS), Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA).

Yuri je bil v preteklosti član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Deloitte Central Europe, član globalnega svetovalnega sveta Deloitta, podpredsednik Slovenskega inštituta za revizijo in predsednik Beloruskega združenja računovodij in revizorjev. Doktorat iz ekonomije je opravil na Beloruski državni tehnični univerzi, magisterij MBA iz bančništva in financ pa na Univerzi Hofstra v ZDA.

Tekoče govori angleško, slovensko, rusko in belorusko, zelo dobro pa se sporazumeva tudi v hrvaškem, bosanskem in srbskem jeziku.

Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja

Moč nadzora pri odkrivanju in preprečevanju prevar