Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem, ki želijo prepoznati mobing že v samem začetku in pravočasno ukrepati v preprečevanju razvoja. Večina organizacij je že sprejela ukrepe za preprečevanje mobinga in imajo že usposobljenega zaupnika v organizaciji.

Kako poteka izpit?

Izpit je sestavljen iz dveh delov: teoretično preverjanje znanja (test) in praktično preverjanje znanja (vodenje pogovorov). Na koncu izobraževanja vsi, ki uspešno prestanejo preverjanje prejmejo certifikat MOBING ZAUPNIK.

Kakšni so predpogoji za udeležbo na izobraževanju?

Za udeležbo na izobraževanju ni predpogojev in se ga lahko udeleži vsak.

Kakšni so pogoji za pridobitev »certifikata MOBING ZAUPNIK«?

Pogoj za pridobitev certifikata je uspešno opravljeno preverjanje znanja.