Katarina Kadunc

Partnerica v Deloitte Slovenija

Katarina Kadunc je partnerica v Deloittovi slovenski pisarni v Ljubljani. Odgovorna je za vodenje revizij za stranke iz finančnega sektorja. Je tudi članica posebne ekspertne skupine za MSRP 9, ki strankam pomaga pri izvajanju novih standardov, in aktivna predavateljica v okviru Deloitte akademije na temo računovodskih standardov ter razumevanja računovodskih izkazov. Katarina je odgovorna tudi za vodenje notranjerevizijskih projektov, projektov presoje kakovosti notranjerevizijske funkcije ter ocene delovanja nadzornih svetov.

Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik