dr. Danijela Brečko, avtorica knjige Mobing v službi in na delovnem mestu

dr. Danijela Brečko

Predavateljica, coach in svetovalka

Diplomirala je iz pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala s področja osebnostnega razvoja odraslih ter doktorirala s področja načrtovanja kariere. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program na IECD Bled.

Od leta 2010 vodi usposabljanja za zaupnike za preprečevanje mobinga. Svoje predavateljsko in trenersko delo povezuje z lastnimi raziskavami in je vpisana v nacionalni register raziskovalcev. Ves čas svoje kariere je spremljala in preučevala tujo strokovno literaturo, novosti ter nove usmeritve v stroki in jih uspešno prenašala v domače strokovne kroge v več kot 300 strokovnih člankih in razpravah za domače in tuje strokovne publikacije, pa tudi v knjižnih delih.

Pravo družb: kodeksi, etika, kultura, enotirni sistem vodenja